EHL & KOUMAR ARCHITEKTI

MENU

Lávka z Holešovic do Karlína

 
 

spoluautoři: Ladislav Dvořák, Jan Lankaš, Jaroslav Malina

soutěž 2017

Nová lávka svým členěním navazuje na sousední pražské mosty. Má šest polí a klene se v půdorysném a směrovém oblouku nad Vltavou, stromy a zelení ostrova Štvanice. Díky drobnému měřítku neruší průhledy na historické centrum.