Společnost Šrámková architekti, s.r.o. byla přejmenována v prosinci 2015 na EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10
tel.: +420 271 730 312

ehl-koumar@iol.cz

sramkova_architekti@iol.cz

společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 105130

IČO 27216217

DIČ CZ 27216217