EHL & KOUMAR ARCHITEKTI

MENU

Buspark Sedlec

 
 

sadové úpravy: Mikoláš Vavřín

vizualizace: Jan Lankaš

Kutná Hora – Sedlec dlouhodobě postrádá kapacitní parkovací plochy pro své návštěvníky. Chtěli bychom, aby výstavbou nového parkoviště vznikla plocha nejen pro parkování, ale také místo k zastavení a odpočinku v zeleni. Proto zde navrhujeme kapacitní parkoviště s parkovou úpravou v podobě bosketu. Pravidelná síť vzrostlých stromů – platanů propojuje plochu parkoviště s pobytovou plochou veřejného parku a zapojuje pozemek do historického areálu kláštera a zámku. Před vstupem do zámeckých a farních zahrad navrhujeme umístit plastiku v podobě věžičky od sochařky Ivany Šrámkové.